درباره من

درباره من

نام : پیروز  

نام خانوادگی : ابراهیمی جعفری

 دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی

عضو انجمن عکاسان نگاه

 رزومه هنری : 

  • 1 - برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی در فرهنگسرای بهمن سال 1390  با عنوان شهر من خواب ندارد 
  • 2 - برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی در نگارخانه کمال الدین بهزاد سال 1392 با عنوان شهر خاموش 
  • 3 - برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی در نگارخانه کمال الدین بهزاد اردیبهشت ماه 1393 با عنوان روزگار برعکس
  • 4 - برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی در نگارخانه کمال الدین بهزاد آذرماه 1393  با عنوان  آری به اتفاق 
  • 5 - برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی در نگارخانه کمال الدین بهزاد اردیبهشت ماه 1395با عنوان وتو ساکن این شهری
  • 6- عکاس خبرگزاری لیزنا 1394